• ហៅទូរស័ព្ទទៅផ្នែកជំនួយ 86-0596-2628755

ក្រុម​របស់​យើង

ដើម្បីកុងស៊ុលលើសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ OEMIODM, សេវារចនា, ការធ្វើគំរូ, MOQ, ការផលិតភាគច្រើន, ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន, ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន, ការធានាលើការទូទាត់របស់អ្នក, រោងចក្ររបស់យើង, មនុស្សរបស់យើង, ផលិតផលរបស់យើងល, pls មានអារម្មណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីផ្ញើមកយើងអ៊ីមែល, ទុកសាររបស់អ្នក, បន្ថែមលេខ whatsapp ឬហៅមកយើងខ្ញុំ អ្នកពិតជាស្វាគមន៍ណាស់!

បេន៖

+86 15008263792

កូកូ៖

+86 15002815789

លីលី៖

+86 18780037277

គ្រីស៖

+86 19981226194